Relacje i zdjęcia

Moja bezpieczna droga do szkoły

4 grudnia w ODN w Kaliszu odbył się finał konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W konkursie wzięło udział 86 uczniów z terenu południowej Wielkopolski.

Czytaj więcej...

Nauka programowania z robotem PHOTON

29 listopada w naszym ośrodku bardzo liczna grupa nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki uczestniczyła w konferencji połączonej z warsztatami na temat „Nauka programowania z robotem PHOTON”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przy współudziale Grupy MAC EDUKACJA. Podczas wykładu prowadzonego przez Pana Macieja Kopczyńskiego nauczyciele mogli poznać historię powstawia interaktywnego robota, który rozwija się razem z dzieckiem. Powstał on z myślą o dzieciach i przy współudziale dzieci, rodziców oraz nauczycieli, którzy w fazie projektowania mieli ogromny wpływ na wygląd PHOTONA.

Czytaj więcej...

Finał V Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik i badacz Afryki, który urodził się w Kaliszu”

27 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie V Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik i badacz Afryki, który urodził się w Kaliszu”. Koordynatorkami i inicjatorkami konkursu były Pani Iwona Graczyk-Rykowska i Pani Małgorzata Kędzierska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. Przy organizacji konkursu współpracowały z doradcą metodycznym informatyki Panią Elżbietą Marchwacką oraz doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej Panią Małgorzatą Kraszkiewicz.

Czytaj więcej...

Podsumowanie „Bliżej domu 2017”

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu spotkali się pasjonaci edukacji regionalnej. Okazją do spotkania nauczycieli, samorządowców i rodziców 20 listopada było podsumowanie zadania publicznego „Bliżej domu” realizowanego przez członków Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i nauczycieli naszego Ośrodka.

Zebranych powitał Dyrektor ODN Jarosław Wujkowski, który odczytał list i gratulacje nadesłane przez Marzenę Wodzińską, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Przy pełnej auli, wśród zaproszonych gości nie zabrakło i uczniów – laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu.

Czytaj więcej...

XIV Kaliska Przygoda z Odpadami – konferencja inaugurująca

20 października w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja inaugurująca XIV Kaliską Przygodę z Odpadami, której głównymi założeniami było zapoznanie nauczycieli z danymi na temat niskiej emisji, podniesienie świadomości ekologicznej poprzez aktywną edukację oraz nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania odpadów. Organizatorami projektu edukacyjnego jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Czytaj więcej...