Edukacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów „Bliżej domu 2017”

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu zaprasza nauczycieli i uczniów z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski do udziału w zadaniu publicznym: Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano warsztaty i konkursy o tematyce regionalnej. Zainteresowanych nauczycieli zachęcamy również do udziału w konkursie na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej.

Planowane warsztaty i konkursy prowadzić będą członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele doradcy i konsultanci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz pracownicy muzeów i regionaliści. Laureaci konkursów (uczniowie i nauczyciele) wezmą udział w wycieczce po regionie oraz spotkają się podczas zakończenia projektu. Uroczystość połączona z wręczeniem nagród i wystawą odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w dniu 20 listopada.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

 1. Komunikat Bliżej domu 2017 – edukacja regionalna
 2. Zgoda rodziców na udział w warsztatach Bliżej domu 2017
 3. Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-III szkół podstawowych
 4. Regulamin konkursu wiedzy o regionie dla szkół podstawowych
 5. Regulamin konkursu dla gimnazjalistów i uczniów klas VII Promujemy dziedzictwo regionu
 6. Konkurs dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej
 7. Zgoda rodziców na udział w konkursach Bliżej domu 2017 – klasy IV-VI szkół podstawowych
 8. Zgoda rodziców na udział w konkursach Bliżej domu 2017 – pozostałe klasy szkół podstawowych i gimnazja

Wyniki:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej
 2. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Wielkopolsce dla klas 4-6

Test

 1. Konkurs wiedzy o Wielkopolsce dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Test z 2015 r.

 

 1.